Examine Geometry parancs használata

Néha az NX futtatása során azt tapasztalhatjuk, hogy a legegyszerűbb parancsok lefutása nem a várt eredményt hozz. A Mass Property nem megfelelő értéket ad, a Boolean parancs nem fut le, vagy egy alakelem szerkesztésekor hibát jelez a rendszer. Az NX –ben ezekre az esetekre alkalmazhatjuk az Examine Geometry parancsot.

Mire jó az Examine Geometry?

Ellenőrzi a felületeket, éleket, görbéket, és megmutatja a javítandó geometriát egészen a teljesen javíthatatlan hibától kezdve az apróbb figyelmeztetésekig.
A parancs nem tudja automatikusan kijavítani a felismert hibákat, viszont hathatós segítséget nyújt a pontos geometria elkészítéséhez.

A vizsgálandó típusok.

A vizsgált alkatrész lehet akár egy paraméter nélküli, vagy modelltörténettel rendelkező alakelem. Ezen belül a vizsgálandó elem lehet test, felület, vagy akár görbe. A javítás módja viszont különbözik az egyes típusoknál. A paraméter nélkülieket általában újra el kell készíteni, míg a paraméterrel rendelkezőket az Edit=>Feature paranccsal egyszerűen módosíthatjuk.

Hol található a parancs?

Analysis => Examine Geometry – a mellékelt ábra jelenik meg

A Tolerance Values értékeknél a rendszer alapértelmezett tűrés beállításai szerepelnek. A program ezen beállítások szerint fogja elvégezni az analízist. Ha az értékeket csökkentjük, akkor a kisebb tűrésérték miatt nagy valószínűséggel több hibát fog jelezni a parancs a futtatása után.
Problémát jelenthet az is, ha az egyes alaksajátosságokat más-más tűréssel hoztuk létre. Ezekben az esetekben előfordulhat, hogy egy-egy geometria az egyedi tűrése miatt esik bele az ellenőrzés során a hibás tartományba.

A parancs futtatása után a Highlight Results párbeszédablak jelenik meg. Az ablakban azok a lehetőségek maradnak kijelölhetők, ahol valamilyen hibát tud mutatni a rendszer.
Az analízis eredménye megjelenik egy információs ablakban is.

Az eredményeket megjelenítve a képernyőn a hibák vörös kerettel lesznek megjelölve. A jobb láthatóság érdekében a megjelenítést át kell állítani Static Wireframe –re. A problémás területekre rá lehet közelíteni a Zoom paranccsal, és a hibák egészen addig láthatóak a képernyőn, amíg a Refresh, vagy a Fit paranccsal el nem tüntetjük őket.

Objects – Objektumok ellenőrzése

A “Tiny” ellenőrzési mód áttekintése.

Ezzel a módszerrel az apró szilánkokat, felület és görbe darabkákat jelöltethetjük meg az analízis során. Azok az elemek lesznek megjelölve, amelyek:

Görbék, vagy vonalak, és beleférnek egy akkora dobozba, aminek mérete a tűrés nagyságával minden irányban megegyezik.
Felületek, amelyek felülete kisebb, mint a tűrésérték a négyzeten
Szilánkok, amelyek terület-kerület aránya a következő: A területének kétszerese osztva a kerülettel kisebb, mint a tűrésérték.
Ezek a kis felület darabok nem feltétlenül jelentenek problémát. A nagyobb gondot nem modellezéskor, hanem inkább a CAM modulban okoznak. Itt minden esetben a felhasználónak kell eldöntenie, hogy ezek a kis felületdarabok milyen szerepet töltenek be a modellben.

A Misaligned ellenőrzési mód áttekintése.

A Misaligned ellenőrzési mód azokat az elemeket jeleníti meg az ellenőrzés során, amelyek a merőlegestől eltérnek, a WCS –hez képest. Az analízist vonalakon, körön, síkon, hengeren, kúpon, tóruszon, söpört felületeken végzi el. Minden objektum analíziséhez egy vektor szükséges az összehasonlításhoz, amelyet a következők szerint vesz figyelembe:

Vonalak: a vektort a vonallal egy irányban,
Ívek és körök: a vektor az ív vagy kör síkjára merőlegesen,
Síkok: a síkra merőlegesen hozza létre.
Henger, kúp, tórusz, megforgatott felületek esetén a forgástengelyt veszi figyelembe.
Kihúzott felületek – a kihúzási irányt veszi alapul.
Azoknál az objektumoknál, ahol a fenti módon létrehozott vektor eltér a WCS XC, YC vagy ZC vektorától, az misaligned, azaz nem illeszkedő objektumként lesz megjelenítve. Mint ahogy a Tiny esetén, itt is meg kell jegyezzük, hogy a Misaligned objektumok nem feltétlen okoznak problémát, csak abban az esetben, ha magát az objektumot egy vektor irányában akartuk létrehozni.

Tiny examine

Bodies – Testek

Data Structures – Adat struktúrák

Ez a parancs ellenőriz minden egyes kijelölt testet adat – felépítés szempontjából. Az eredményeket egy információs ablakban jeleníti meg. Ahhoz hogy a hibás részeket a modelltérben is láthassuk a Data Structures opciót kell kiválasztanunk a Highlight Results párbeszédablakon.

Ezek az adathibák nem javíthatók. A nem megfelelő geometriát ki kell törölni és újra elvégezni a feladatot.

Consistency – Folytonosság

Ez a lehetőség a testek folytonosságát ellenőrzi. Keresi azokat a területeket, ahol:

a felépítése a modellnek folytonos
a geometriai objektumok megfelelőek, és az élek és felületek legalább G1 folytonossággal kapcsolódnak egymáshoz
Az eredményeket sazintén egy információs ablakban tekinthetjük meg, és a Highlight Results segítségével jeleníthetjük meg a modelltérben.

Ezeket a hibákat mindenképp javítani kell a helyes modell elkészítése érdekében. Főleg akkor fordulnak elő, ha a Boolean parancsnál valami hibásan hajtódik végre. A File->Utilities->Part Cleanup parancsal a hibák javíthatók. Az Edit->Feature->Playback paranccsal is megkereshetők a hibásan létrejött alkasajátosságok.

A folytonossági hiba az egyik legnehezebben izolálható probléma, ezért tanácsos más hibakeresési folyamatokkal együtt keresni, így az alkatrész fájl nagy valószínűséggel sikeresen megjavul.

Face –Face Intersections – Felület – Felület Metsződések

Ez a funkció ellenőrzi az összes testen lévő felületet, és megnézi, hogy azok tényleg csak az élek mentén találkoznak egymással. Ez akkor fordulhat elő, ha például vékonyfalúvá alakítottunk egy kockát, amelynek a falvastagsága 1mm, és később az egyik külső élre egy 5mm –es lekerekítést tettünk.

A hiba javítható úgy, hogy a belső élre is teszünk egy lekerekítést. Az eredmény szintén az információs ablakban jelenik meg, és a helye a Highlight Results –al az előzőekhez hasonlóan kereshető a modelltérben.

Ezt a hibát is mindig ki kell javítani a modellben
Gyakran előfordul, hogy a Spikes/Cuts hibaüzenettel együtt fordul elő
Általában a felületek törlése, és újramodellezése elegendő a javításhoz.
Sheet Boundaries – Felület Határok

Ez a funkció a felülethatárokat keresi a modellben. A szabad éleket piros színnel és csillaggal jelöli. Az a megfelelő, ha annyi szabad él van a modellben, ahány felület vagy test. Ha a felületekből testet akarunk készíteni, akkor ezeket a hibákat mindenképp javítani kell a felület újramodellezésével, vagy foltozásával.

Faces – Felületek

Smoothness – Simaság

Azoknál a felületekenél, amelyek b-felületek (bezier), a Smoothness (simítottság) parancs ellenőrzi, hogy a határai mentén elég simított-e a felület. Az eredményt egy információs ablakban jeleníti meg. A durva felületeket megjelöli, ha ezt a lehetőséget kiválasztjuk a Highlight Results párbeszédablakban.

Ezek a hibák azokra a b-felületekere jellemzőek, ahol azok különböző tűrésértékekkel lettek létrehozva. Ez a hiba nem jelent rögtön folytonossági hibát is.

Self-intersection – Önmetsződés

Az önmetsző felületeket vizsgálja, és az eredményt szintén egy információs ablakban jeleníti meg A Highlight Results párbeszédablakban kiválasztva a parancsot, pedig meg tudjuk jeleníteni a modelltérben is a hibát. Ezeket a hibákat mindig javítanunk kell, ha tökéletes modellt akarunk kapni. Gyakran a folytonossági hibával együtt jelentkezik, és általában csak a hibás elemek törlésével, és újramodellezésével orvosolható.

Spikes/Cuts – Tüskék/Bevágások

Ez a funkció a kiválasztott felületeken lévő tüskéket és bevágásokat keresi úgy, hogy ellenőrzi a kapcsolódó élek szögét. Ha ez a szög túl kicsi, a rendszer ellenőriz számos pontot a rövidebb él mentén. Ha az összes pont és a kapcsolódó másik él közötti távolság kisebb, mint a távolság tűrés, akkor valószínű, hogy a felületen tüske, vagy bevágás jött létre. A megjelenítése a hibáknak azt előzőekben bemutatott módon történik.

Edges – Élek

Smoothness – Simaság

Ez a funkció megkeresi az összes élt, amelyhez kapcsolódó felületek nem kapcsolódnak simán. A nem simán csatlakozó felületek számát az információs ablakban jeleníti meg, és a Highlight Results ablakban kiválasztva a megszokott módon mutatja meg a modelltérben. Minden testnek van néhány élben csatlakozó felülete, ez az eszköz csak azokra a felületekre vonatkozik, amelyekről tudjuk, hogy érintőlegesen kellene kapcsolódniuk.

Tolerances – Tűrések

A tűrések a kiválasztott élek közötti távolságot ellenőrzik. Ha ez a távolság nagyobb, mint a megadott érték az információs ablakban. Az ilyen éleket a szokásos módon megjeleníythetjük a modelltérben is.

All Checks – Összes Ellenőrzés

Ezt kiválasztva az összes tesztet lefuttatjuk a kiválasztott modellen.

Threshold Tolerance Values

A Modeling Preferences ablakban megadott érték jelenik meg ebben az ablakban, amit szabadon módosíthatunk. Ezeket az értékeket fogja felhasználni a már bemutatott tesztekhez. Megadhatunk szabadon bármilyen értéket, de arra figyeljünk, hogy ha más értékkel készítettük el a modellt, akkor az ellenőrzés olyan helyen is hibát jelezhet, ahol a modell tűrését nézve a modell hibátlan.

Összefoglalás

Az összes tesztet megértve az Examine Geometry eszközön, képesek leszünk arra, hogy elkerüljük a modellezési hibákat. Érdemes a tesztet a modellezés során naponta egyszer lefuttatni.

Hozzászólások letiltva.

, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑